Naruto Shippuden Kurama Naruto plush toy 27cm

€29.95

Size: 27cm.